launchora_img

Illustration by @dariaesste

نهالستان

Info

هنگامی که گیاهان شما مستقر شدند و به خوبی رشد کردند، می توانید شروع به برداشت محصولات خود کنید! با مراقبت و توجه مناسب، نهال های شما به زودی به باغی پر رونق تبدیل می شوند.

هنگامی که بهار می رسد، بسیاری از مردم احساس می کنند که به بیرون بروند و شروع به کاشت کنند. برای برخی، این به معنای کاشت بذر گل یا بذر سبزیجات به طور مستقیم در زمین است. برخی دیگر ترجیح می دهند گیاهان خود را در داخل خانه شروع کنند و بعداً آنها را در فضای باز پیوند بزنند. و برخی دیگر دوست دارند نهال هایی را خریداری کنند که از قبل شروع شده اند و فقط باید در زمین قرار گیرند.

هر روشی را که انتخاب کنید، هنگام خرید نهال سیب در خارج از خانه باید به چند نکته توجه داشته باشید. ابتدا مطمئن شوید که خاک به اندازه کافی گرم است. اگر بیرون هنوز سرد و مرطوب باشد، نهال های شما خوب عمل نمی کنند. دوم، مطمئن شوید که نهال های خود را قبل از کاشت در محل دائمی خود سفت کنید. این به این معنی است که به آرامی آنها را به فضای باز عادت دهید تا وقتی آنها را پیوند می کنید شوکه نشوند.

سوم، زمانی که زمان کاشت فرا می رسد، حتماً سوراخی را حفر کنید که به اندازه کافی برای ریشه نهال باشد. گیاه را به آرامی از ظرف بیرون بیاورید و قبل از قرار دادن آن در سوراخ، ریشه آن را شل کنید. پس از اینکه داخل سوراخ شد، آن را با خاک و آب به خوبی پر کنید.

چهارم، نهال های خود را در برابر عناصر محافظت کنید. اگر در منطقه ای با باد زیاد زندگی می کنید، ممکن است بخواهید حصار کوچکی در اطراف نهال های خود بسازید. یا اگر منتظر باران زیاد هستید، ممکن است بخواهید آنها را با یک برزنت یا نوع دیگری از پوشش محافظ بپوشانید.

در نهایت فراموش نکنید که هنگام نهالستان پالیز شیراز های خود را کود دهید. یک قانون خوب این است که از نصف کود به اندازه توصیه سازنده استفاده کنید. شما همیشه می توانید در صورت نیاز موارد بیشتری را اضافه کنید، اما بهتر است در مورد احتیاط اشتباه کنید.

اکنون که چند چیز در مورد فروش نهال در بیرون می دانید، به بیرون بروید و از باغبانی بهاری خود لذت ببرید! و نهالستان را فراموش نکنید تا گیاهان زیادی برای قرار دادن در زمین داشته باشید.


Be the first to recommend this story!
launchora_img

Stay connected to your stories

نهالستان

144 Launches

Part of the Life collection

Updated on July 31, 2023

Recommended By

(0)

  WHAT'S THIS STORY ABOUT?

  Characters left :

  Category

  • Life
   Love
   Poetry
   Happenings
   Mystery
   MyPlotTwist
   Culture
   Art
   Politics
   Letters To Juliet
   Society
   Universe
   Self-Help
   Modern Romance
   Fantasy
   Humor
   Something Else
   Adventure
   Commentary
   Confessions
   Crime
   Dark Fantasy
   Dear Diary
   Dear Mom
   Dreams
   Episodic/Serial
   Fan Fiction
   Flash Fiction
   Ideas
   Musings
   Parenting
   Play
   Screenplay
   Self-biography
   Songwriting
   Spirituality
   Travelogue
   Young Adult
   Science Fiction
   Children's Story
   Sci-Fantasy
   Poetry Wars
   Sponsored
   Horror
  Cancel

  You can edit published STORIES

  Language

  Delete Opinion

  Delete Reply

  Report Content


  Are you sure you want to report this content?  Report Content


  This content has been reported as inappropriate. Our team will look into it ASAP. Thank You!  By signing up you agree to Launchora's Terms & Policies.

  By signing up you agree to Launchora's Terms & Policies.