launchora_img

Illustration by @luciesalgado

Dreams come calling

Info

கனா கண்டேன்!! தோழி !!!

அவளுக்கு இது புதிதாக இருந்தது .அந்த அனுபவம் இது வரை அவளுக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை . இது என்ன , சபலமா , சஞ்சலமா , சங்கடமா .., என்ன ஒரு உபாதை .

உபாதை என்று சொல்வதை விட ஒரு உன்னத அனுபவம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் .

காரணம் , அவள் வீட்டுக்கு ஒரே பெண் குழந்தை . செல்லமாக வளர்ந்தவள். அப்பா தமிழ் ஆசிரியர் . அம்மா சும்மாவா . எல்லாம் அவள் தான் . ரொப்ப கெடுபிடி .

அடிக்கடி உலகம் கெட்டுப் போய் இருக்கிறது. ஜாக்கிரதை ,ஜாக்கிரதை என்று சொல்லி பள்ளி, வீடு என்று வளர்த்தவள் .

கடைசியாக ராமநாதபுரத்தில் இருந்து தஞ்சைக்கு தலைமை ஆசிரியராக மாற்றப்பட்டார் என் அப்பா .

வேறு வழி இன்றி அப்பா அரவணைப்பில் இருந்த நான் 10 வது வகுப்பில் Co - Ed School ல் சேர்க்கப்பட்டேன்.

பல நாட்கள் கடந்தது . தோழிகள் கிடைத்தனர் .பலர் தோழனுடன் சகஜமாக பழகினர் .

எனக்கோ பயம். அதை விட கூச்சம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் .

அப்படி இருந்தும் சுரேஷ் மட்டும் என்

மனதில் ,கற்பனையில் , கனவில் அடிக்கடி வருகிறான் .

அவன் அழகு இல்லை .நண்பர்களுடன் பார்ப்பது அரிது . தனிமை விரும்பியோ என்ற சந்தேகம் வேறு எனக்கு.

என்னைப் பார்த்து ஒரு நாள் , உணவு இடைவெளியில் கேட்டான் ." நீங்க பக்கத்து தெரு தமிழ் ஆசிரியர் பொண்ணு தானே".

" ஆமாம் " என்றேன் .நீ ." நான் ஒரே பையன் அப்பா கிடையாது .அம்மா வீட்டு வேலை செய்து என்னை படிக்க வைக்கிறாள் " .

எனக்கு அவன் மீது பரிதாபம் ஏற்படவில்லை. ஏனெனில் , அவனிடம் அந்த வெளிப்பாடு இல்லை.

'பின் ஏன் , நான் அவனை நினைக்க வேண்டும்'

எப்படி சொல்வது …,,,,

ஒரு முறை பள்ளி கவிதைப் போட்டிக்கு நான் தயார் செய்த ஒன்றை அவனிடம் கொடுத்து படிக்கச் சொன்னேன் .

படித்து விட்டு திரும்ப கொடுத்தான் .அதில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை - தலைப்பு தவற.

என்றும் வாஞ்சையுடன் - நான்

இதய வாசல் திறந்தது - அவன் .

" மனம் என்பது குரங்கு அல்ல ,

மானுடத்து மகுடம் !

அதற்கு பல பார்வை உண்டு …

காதல் , கனிவு , கருணை ,

கலக்கம் , கலங்கம் , கபடம் ,

கண்ணியம் - ஆனால் ,

உன்னைப் பார்த்தவுடன்

நான் கற்றுக் கொண்டது -

காதல் மட்டுமே !!! "

இதை சமர்பிக்க மனசு இல்லாமல் தன் இதயத்தில் சுமந்து கொண்டு வீடு சென்றாள் - சுதா .

தொடர்புக்கு

எண்ணம்,எழுத்து , : செரா ,

ஆக்கம்

வணக்கம் ,

செரா ,

Selvaraj r


Be the first to recommend this story!
launchora_img
More stories by Ram
story seven

My sojourn with spirituality.

00
Dreams come calling

Is all about friendship based on mutual trust and companionship.

00

Stay connected to your stories

Dreams come calling

49 Launches

Part of the Happenings collection

Updated on December 11, 2021

Recommended By

(0)

  WHAT'S THIS STORY ABOUT?

  Characters left :

  Category

  • Life
   Love
   Poetry
   Happenings
   Mystery
   MyPlotTwist
   Culture
   Art
   Politics
   Letters To Juliet
   Society
   Universe
   Self-Help
   Modern Romance
   Fantasy
   Humor
   Something Else
   Adventure
   Commentary
   Confessions
   Crime
   Dark Fantasy
   Dear Diary
   Dear Mom
   Dreams
   Episodic/Serial
   Fan Fiction
   Flash Fiction
   Ideas
   Musings
   Parenting
   Play
   Screenplay
   Self-biography
   Songwriting
   Spirituality
   Travelogue
   Young Adult
   Science Fiction
   Children's Story
   Sci-Fantasy
   Poetry Wars
   Sponsored
   Horror
  Cancel

  You can edit published STORIES

  Language

  Delete Opinion

  Delete Reply

  Report Content


  Are you sure you want to report this content?  Report Content


  This content has been reported as inappropriate. Our team will look into it ASAP. Thank You!  By signing up you agree to Launchora's Terms & Policies.

  By signing up you agree to Launchora's Terms & Policies.