launchora_img

Illustration by @dariaesste

Uling

Info

Ika'y isang munting uling sa loob ng pridyeder
Inilagay sa sulok sa likod ng mga Tupperware
At habang isa-isang nabubulok ang mga imbak
Nakikita mo rin silang nawawala't tinatanggal

Ika'y isang munting uling na mas matagal sa lahat ng naroon
Mabaybay mo pa kaya ang bawat bukas-sara ng pinto
Hindi ikaw ang matatamis na hanap ng maliliit na kamay
Hindi rin ikaw ang sunod na dudukutin sa sunod na menu ni inay

Ika'y isang munting uling na nakamasid sa lahat
Para bang gabay upang mapayapa dapat
Marami ka mang kasama t'wing kinsensas katapusan
Maiiwan at maiiwan ka kapag oras na nila sa hapag

Ika'y isang munting uling na walang daing
Bagkos sinisipsip mo ang masasangsang na amuyin
Kahit para bang nakapako sa iyong tungkulin
Hindi mabibigo kahit sinong magtangkang sa loob ay sumilip

Mananatili kang munting uling na hindi pipiliin
Dahil kailangan ka sa loob para pasanin
Ang baho ng iba, ang sikretong kabulukan nila
Para isaayos ang hanging ikakapinsala bago ka maiwan uli mag-isa


5 Launchers recommend this story
launchora_img
Great metaphor!
launchora_imgOld Sparrow
1 year ago
Thanks!
More stories by Old
To the Disenchanted

Reversing the fear

31
What didn't happen was really not meant

Kudos to changing seasons

31
That 20 seconds could have saved me

Tick-tock-tick-tock, and after that it was gone

10

Stay connected to your stories

Uling

318 Launches

Part of the Self-Help collection

Updated on September 21, 2022

Recommended By

(5)

  WHAT'S THIS STORY ABOUT?

  Characters left :

  Category

  • Life
   Love
   Poetry
   Happenings
   Mystery
   MyPlotTwist
   Culture
   Art
   Politics
   Letters To Juliet
   Society
   Universe
   Self-Help
   Modern Romance
   Fantasy
   Humor
   Something Else
   Adventure
   Commentary
   Confessions
   Crime
   Dark Fantasy
   Dear Diary
   Dear Mom
   Dreams
   Episodic/Serial
   Fan Fiction
   Flash Fiction
   Ideas
   Musings
   Parenting
   Play
   Screenplay
   Self-biography
   Songwriting
   Spirituality
   Travelogue
   Young Adult
   Science Fiction
   Children's Story
   Sci-Fantasy
   Poetry Wars
   Sponsored
   Horror
  Cancel

  You can edit published STORIES

  Language

  Delete Opinion

  Delete Reply

  Report Content


  Are you sure you want to report this content?  Report Content


  This content has been reported as inappropriate. Our team will look into it ASAP. Thank You!  By signing up you agree to Launchora's Terms & Policies.

  By signing up you agree to Launchora's Terms & Policies.